Meld u vandaag nog aan en profiteer van de vele voordelen!

aanmelden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: 
DISCOUNT CARD EUROPE ( De Consumentenvoordeelclub ) Julles Verneweg 13-17 7821 AD Emmen

waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden zoals
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Emmen. 

1. Toepasselijkheid 
Op met Discount Card Europe gesloten overeenkomsten en door Discount Card Europe gedane aanbiedingen zijn deze voorwaarden met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden van toepassing. 
Afwijkingen zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk met Discount Card Europe zijn overeengekomen. 

2. Geldigheid 
Deze algemene voorwaarden worden voor het tot stand komen der overeenkomst respectievelijk tezamen met de aanbieding aan de wederpartij kenbaar gemaakt en aldus bij het tot stand komen der overeenkomst resp.. accepteren van de aanbieding door de wederpartij geacht zonder protest te zijn aanvaard. 

3. Aanmelding & betaling verplichtingen voor alle klanten van:

 De Consumentenvoordeelclub ( Discount Card Europe )

Elke  klant die zich zelf heeft aangesloten bij de Consumentenvoordeelclub ( Discount Card Europe ) is zich ervan bewust dat hij of zij een overeenkomst aangaat met

De Consumentenvoordeelclub ( Discount Card Europe ) en hiervoor eenmalig per jaar 20, euro administratie kosten dient te betalen in de maand van aanmelding.

De klant die zijn overeenkomst bij De Consumentenvoordeelclub ( Discount Card Europe ) na het 1e jaar NIET op tijd binnen de gestelde opzeg termijn  van 1 maand ) gaat beëindigen weet dan dat hij/zij in de desbetreffende maand van aanmelding ( overeenkomst ) weer 20,- euro administratie kosten dient te betalen zodat hij/zij dan weer gratis kan profiteren van alle voordelen en mogelijkheden de De Consumentenvoordeelclub aan te bieden heeft.

Deze overeenkomst wordt na het 1e jaar telkens automatisch verlengt voor onbepaalde duur met in achtneming van 1 maand opzeg termijn.

Elke klant die een overeenkomst heeft afgesloten met De Consumentenvoordeelclub ( Discount Card Europe )en via de website gebruik gaat maken van het klant/codenummer die hij of zij per mail heeft gekregen om in te loggen via onze website  is verplicht de administratie kosten van 20,- euro te voldoen !

Wanneer de klant deze overeenkomst stop wil zetten, dient deze per e-mail 1 maand voor de einddatum een opzegging te sturen naar: info@deconsumentenvoordeelclub.nl met vermelding van zijn klantcodenummer en n.a.w. gegevens en met vermelding dat men deze overeenkomst met De Consumentenvoordeelclub ( Discount Card Europe ) wil stopzetten.

De klant krijgt dan van De Consumentenvoordeelclub een bevestiging per e-mail toegestuurd dat zijn of haar aanmelding is opgezegd.

Alle administratie voor het innen van de administratiekosten voor De Consumentenvoordeelclub ( Discount Card Europe ) wordt gedaan door: 

Fiad Incasso BV Postbus 51 7904 AB Meppel info@fiadbv.nl
Billink BV Postbus 4332 3006 AH Rotterdam
 010-4141473 info@billink.nl

 

4. Bepalingen omtrent het gebruik van het klant-codenummer. 

4.1 De Consumentenvoordeelclub ( Discount Card Europe ) biedt haar klanten een mogelijkheid aan om te profiteren van verschillende diensten en voordeel mogelijkheden via de website www.deconsumentenvoordeelclub.nl, verder kunnen de klanten gelijk een eigen mastercard ( bank betaalpas ) bestellen zonder een bkr toetsing. ook kan elke klant wel over extra geld beschikken door een eigen unieke formule van Discount Card Europe.

Een klant is degene die na aanmelding een overeenkomst is aangegaan met De Consumentenvoordeelclub ( Discount Card Europe ) en als zodanig is ingeschreven en de administratie kosten heeft voldaan.

4.2 Discount Card Europe verstrekt per e-mail aan elke klant een inkoop-klant-codenummer plus een hotelvoucher waar u met 2 personen een 3 daagse minivakantie kunt houden in een luxe hotel op de voorwaarden van De HOTELGOLDCARD.

4.3 Iedere klant gaat na aanmelding een overeenkomst aan voor 1 jaar met De Consumentenvoordeelclub ( Discount Card Europe ) en verbindt zich hiermee tot de betaling van de administratie kosten in de maand van aanmelding.

Eerst nadat de administratie kosten zijn voldaan, heeft de klant het recht om van de vele voordelen en mogelijkheden via De Consumentenvoordeelclub ( Discount Card Europe ) te profiteren. 

Personen die inloggen met een niet geldig klantnummer krijgen als nog per e-mail een factuur en dienen dan de administratie kosten als nog te voldoen.

4.4 De klant gaat zijn overeenkomst met De Consumentenvoordeelclub (Discount Card Europe) aan voor de periode van 1 jaar, gerekend vanaf de dag van aanmelding

Deze overeenkomst wordt na het 1e jaar telkens automatisch verlengt voor onbepaalde duur met in achtneming van 1 maand opzeg termijn.

Elke klant die geen verlenging op prijs stelt kan deze stopzetten met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. De klant ontvangt van DCE per e-mail binnen 24 uur een opzeg bevestiging.

5. Bestelling 

5.1 Bestelling kan men doen bij de onafhankelijke partners die op de website staan van: www.deconsumentenvoordeelclub.nl

5.2 Dit zijn onafhankelijke organisaties en DCE kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schades of andere calamiteiten.  

5.3 Indien de uitvoering van een bestelling of diensten bij 1 van de partners van DCE niet mogelijk is, ? Meld u dit dan aan Discount Card Europe. ( De Consumentevoordeelclub )  info@deconsumentenvoordeelclub.nl 
  
6. Garantie 

6.1 Discount Card Europe is niet verantwoordelijk voor eventuele garantie op alle apparatuur,producten of diensten die geleverd worden door 1 van de partners die vermeld staan op de website van: www.deconsumentenvoordeelclub.nl  De klant is zich ervan bewust dat hij of zij zaken doet of aangaat met 1 van deze onafhankelijke partners die vermeld staat op de website van DCE.  

7. Financieringen en verzekeringen. 

7.1 Discount Card Europe geeft onafhankelijke financiering / verzekering kantoren de mogelijkheid om gratis reclame links te plaatsen op de website van DCE. 

7.2 Discount Card Europe is zelf geen geld verstrekker of tussen persoon voor verzekeringen en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor het afhandelen van een aanvraag op het financiële of verzekering gebied. 

8 Eigendomsrecht N.A.W. gegevens 

Discount Card Europe deelt op geen enkele wijze de N.A.W gegevens met derde partijen, mist men de contributie niet op tijd voldoet dan worden de N.A.W. gegevens door gegeven aan een incasso buro waar DCE omdat moment mee samen werkt.

8.1 De Wire/Card is een onafhankelijke organisatie ( bank ) en valt onder de voorwaarden van de Wirecard AG en de Wirecard Bank AG 

8.2 DCE is en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele acties van de wirecard.
 
9. Bedrijven. 

Bedrijven krijgen van Discount Card Europe een mogelijkheid om een link op de website van DCE te plaatsen die direct wordt door gelinkt naar de website van het desbetreffende bedrijf. 
 
Discount Card Europe is niet verantwoordelijk voor de reclame uittingen van deze bedrijven en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld op enigerlei wijze.

10 Reclame

10.1 Alle klanten die een overeenkomst zijn aangegaan De Consumentenvoordeelclub ( Discount Card Europe ) geven hierbij ook toestemming dat men via mail of sms op de hoogte wil blijven van alle vernieuwing die DCE aan te bieden heeft. Hier zijn verder geen kosten aan verbonden.
  
11 Toepasselijk recht en geschillen. 

11.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Europees Recht van toepassing. 

11.2 De arrondissementsrechtbank te Emmen is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, voortvloeiende uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zulks voor zover wettelijke bepalingen niet anders luiden. 

Discount Card Europe Julles Verneweg 13-17  7821 AD Emmen Kvk 50167219 Tel 0591-613347 Fax 0591-645908. 
E-mailadres info@deconsumentenvoordeelclub.nl

 

 

Bekijk alle voordelen die u krijgt als clublid!